Faktasamlingar

6.03 Tjänstegrupplivförsäkring ( TGL )

Tjänstegrupplivförsäkring ( TGL ) för anställda är en livförsäkring som utbetalas med ett engångsbelopp om den anställde avlider. TGL kan även utbetalas om den anställdes make eller sambo avlider. I TGL ingår grundbelopp och barntillägg.

100 kr

eller Abonnera