Faktasamlingar

6.17 Livförsäkring och förmånstagarförordnande

Innehåll:

  • Ge bort värdet av en livförsäkring genom ett förmånstagarförordnande eller genom en gåva.
  • Jämkning av förmånstagarförordnanden till förmån för make och bröstarvingar.
  • Vanliga typer av förmånstagarförordnanden.

100 kr

eller Abonnera