Faktasamlingar

6.05 Efterlevandepension

Efterlevandepension är en riskförsäkring och det är frågan om ett månatligt belopp som utbetalas under en längre tid efter ett dödsfall. Man kan komplettera tjänstepensionen med en efterlevandepension.

100 kr

eller Abonnera