Faktasamlingar

6.11 Olycksfallsförsäkring

En privat olycksfallsförsäkring ger ersättning för vårdkostnader och ger engångsbelopp vid bestående invaliditet. Den kan tecknas individuellt eller genom gruppavtal. Olycksfallsförsäkringen kompletterar TFA, som endast gäller under arbetstid.

100 kr

eller Abonnera