Faktasamlingar

6.13 Arbetslöshetsförsäkring och inkomstförsäkring

Vad händer med den egna företagaren om det egna bolaget går i konkurs eller om man som löntagare blir uppsagd och blir arbetslös? Arbetslöshetsförsäkringen ger ekonomisk ersättning tills man fått nytt jobb. Ett antal villkor ska uppfyllas för att man ska få ersättningen. Olika aktörer erbjuder inkomstförsäkringar.

100 kr

eller Abonnera