Faktasamlingar

6.10 Ansvarsförsäkringar för styrelse, vd, god man och särskild förvaltare

Vd och styrelseledamöter kan bli skadeståndsansvariga enligt reglerna i t.ex. aktiebolagslagen, skattebetalningslagen och annat. God man och särskild förvaltare kan drabbas vid en skada eller tvist med anhöriga.

100 kr

eller Abonnera