Faktasamlingar

Sjukförsäkring

En sjukförsäkring kompletterar Försäkringskassans ersättning vid längre sjukskrivning eller sjuk-/ aktivitetsersättning ( tidigare förtidspension).

  • Karenstider och ersättningsnivåer.
  • Sjukpenninggrundande inkomst.
  • Egenföretagares sjuk- och föräldrapenning.

100 kr

eller Abonnera