Faktasamlingar

6.04 Sjukförsäkring

En sjukförsäkring kompletterar Försäkringskassans ersättning vid längre sjukskrivning eller sjuk- / aktivitetsersättning ( tidigare förtidspension).

  • Karenstider och ersättningsnivåer.
  • Sjukpenninggrundande inkomst.
  • Egenföretagarens sjuk- och föräldrapenning.

100 kr

eller Abonnera