Faktasamlingar

6.08 Kompanjonförsäkring, en riskförsäkring

Kompanjonförsäkring är en trygghet för dig och företaget om din kompanjon blir långvarigt sjuk eller avlider. En kompanjonförsäkring är tänkt att lösa den ekonomiska rätt som dödsboet ofta har vid ett dödsfall.

100 kr

eller Abonnera