Faktasamlingar

6.16 Kapitalförsäkring, investeringssparkonto eller vanligt sparande

Innehåll:

  • Kapitalförsäkring.
  • Kapitalförsäkring jämfört med vanligt sparande.
  • Investeringssparkonto.
  • Skillnad mellan kapitalförsäkring och investeringssparkonto.

100 kr

eller Abonnera