Faktasamlingar

6.07 Livförsäkring, en riskförsäkring

En livförsäkring utan sparande är ett bra komplement till grundskyddet enligt lag. Den kan ge ett skattefritt engångsbelopp, som gör det möjligt att t.ex. lösa lån, betala kostnader i samband med dödsfallet eller spara ett kapital som reserv för framtida behov.

100 kr

eller Abonnera