Fallstudier

Företagaren köper ett aktiebolag med en pågående rörelse

Företagaren har sedan tidigare ett rörelsedrivande aktiebolag. Detta aktiebolag köper det nya bolaget av olika skäl.

100 kr

eller Abonnera