Fallstudier

Exempel 17. Företagaren köper ett aktiebolag med en pågående rörelse

Företagaren har sedan tidigare ett rörelsedrivande aktiebolag. Detta aktiebolag köper det nya bolaget av olika skäl.

100 kr

eller Abonnera