Fallstudier

Exempel 31. Företagaren ger samtliga aktier i gåva till sin son

Företagaren har ett aktiebolag där gränsbeloppet på K10 deklarationsblanketten uppgår till cirka 10 miljoner kronor. Företagaren har slutat med sin verksamhet. Sonen driver verksamhet i aktiebolaget och övertar gränsbeloppet.

100 kr

eller Abonnera