Fallstudier

Exempel 36. Företagaren avlider och arvinge ärver ett aktiebolag med underskottsavdrag, villkorat aktieägartillskott, gränsbelopp och anskaffningskostnad

Om arvinge kan bedriva en vinstgivande verksamhet finns goda möjligheter till ett bra nettobelopp efter skatter.

100 kr

eller Abonnera