Fallstudier

Exempel 32. Företagaren ger samtliga aktier i gåva till sin dotter

Företagaren har anskaffat bolaget för 100.000 kronor och tillskjutit pengar genom en nyemission med 500.000 kronor. Dottern övertar genom gåvan pappans totala insatta kapital 600.000 kronor.

100 kr

eller Abonnera