Fallstudier

Exempel 35. Företagaren avlider och arvinge ärver ett aktiebolag och ett villkorat aktieägartillskott

Arvinge ärver förutom ett aktiebolag ett aktieägartillskott på fyra miljoner kronor. Om vinstgivande verksamhet i aktiebolaget kan efter bolagsskatt fyra miljoner kronor återbetalas som aktieägartillskott.

100 kr

eller Abonnera