Fallstudier

Exempel 34. Företagaren avlider och arvinge ärver ett aktiebolag. Underskottsavdrag

Aktiebolaget som ärvs har ett underskottsavdrag på fem miljoner kronor. Detta underskottsavdrag går inte förlorat utan kan användas vid vinstgivande verksamhet i aktiebolaget.

100 kr

eller Abonnera