Fallstudier

Företagaren avlider och arvinge ärver ett aktiebolag. Underskottsavdrag

Aktiebolaget som ärvs har ett underskottsavdrag på fem miljoner kronor. Detta underskottsavdrag går inte förlorat utan kan användas vid vinstgivande verksamhet i aktiebolaget.

100 kr

eller Abonnera