Fallstudier

Exempel 33. Företagaren avlider och arvinge ärver ett aktiebolag. Gränsbelopp

Företagaren hade ett gränsbelopp på K10 deklarationsblanketten med tre miljoner kronor. Detta gränsbelopp övertar arvingen.

100 kr

eller Abonnera