Fallstudier

Exempel 37. Företagaren upphör med verksamheten och ger aktierna till en granne.

Grannen får aktierna utan någon ersättning till företagaren. Under vissa förutsättningar kan grannen överta gränsbelopp och anskaffningsvärde.

100 kr

eller Abonnera