Strukturer

09. Ekonomiskt oberoende

Detta hjälpmedel handlar om:

  • Olika nivåer av ekonomisk frihet.
  • Bygga upp tillgångar genom att spara.
  • Långtidsplanering för hela livet.

100 kr

eller Abonnera