Strukturer

12. Åtgärdslista vid start av företag

Det är viktigt att starta företaget på ett korrekt och fullständigt sätt. Detta hjälpmedel innehåller:

  • En åtgärdslista som även kan användas som innehållsförteckning för att samla dokument i en pärm.

100 kr

eller Abonnera