Strukturer

13. Ekonomisk planering för dig som är anställd

Tänk efter hur du vill ha det och skissa på vad du vill skaffa dig och hur det ska finansieras.

  • Vad täcks med årliga inkomster?
  • Skydda dig mot risker.
  • Spara viktiga dokument.

100 kr

eller Abonnera