Strukturer

01. Familjen och framtiden

Vi kartlägger familjen idag och ambitionerna inför framtiden. Detta hjälpmedel består av:

  • Ett familjeträd.
  • 3 individuella frågor som handlar om mål och hur man ska nå dem.
  • 20 individuella frågor av mer kartläggande karaktär.
  • Ett livsschema som låter er blicka bakåt och framåt.

100 kr

eller Abonnera