Strukturer

03. Tillgångar och skulder

Gör en översikt över tillgångar och skulder. Detta hjälpmedel består av:

  • Frågor för att kartlägga tillgångar och skulder och hur dessa kan se ut i framtiden.
  • Ett exempel som visar Svenssons svar.
  • Tabeller för era egna svar.
  • Planering i 5, 10, 20 eller fler år framåt.

100 kr

eller Abonnera