Strukturer

07. Ordning och reda

Samla dina avtal och dokument på ett systematiskt sätt. Detta hjälpmedel består av exempel på innehållsregister för:

  1. Fastigheter.
  2. Marknadsnoterade aktier.
  3. Värdepappersfonder
  4. Familjerättsliga avtal.
  5. Försäkringar.
  6. Arbete och inkomster.
  7. Löpande utgifter.
  8. Andra dokument, kvitton , garantisedlar.
  9. Konst, smycken och andra värdefulla lösören.

100 kr

eller Abonnera