Strukturer

08. Hur bygga kapital i aktiebolag?

Spara kapital i aktiebolag för ålderdom eller för investeringar. Detta hjälpmedel visar:

  • Hur planera?
  • Hur tänka om rörelseverksamheten, sparande och konsumtion?
  • Fördelar med holdingbolag.

100 kr

eller Abonnera