Strukturer

06. Den efterlevandes frågor

Detta hjälpmedel består av:

  • 15 frågor som kan komma upp vid någons död. Svaren visar hur man kan hjälpa efterlevande.
  • 15 frågor att besvara själv för att se hur du klarar dig.
  • En planeringslista för åtgärder att genomföra.

100 kr

eller Abonnera