Fallstudier

Exempel 38. Arvskifte av ett till synes värdelöst aktiebolag

Det egna kapitalet i bolaget uppgår till 50.000 kronor. Villkorat aktieägartillskott tre miljoner kronor. Underskottsavdrag fyra miljoner kronor. Sparat gränsbelopp 1,5 miljoner kronor. Bra kalkyl när arvinge kan tillföra vinstgivande rörelse.

100 kr

eller Abonnera