Strukturer

05. Riskanalys

Gå igenom de risker som du lever med. I ”Riskanalys” har samlats de vanligaste riskerna. Detta hjälpmedel innehåller:

  • Riskanalys, du markerar de risker som gäller dig.
  • Exempel på riskanalys för Svensson.
  • Checklista för risker och skydd för dig att svara på.

100 kr

eller Abonnera