Strukturer

02. Inkomster och utgifter

En budget för 12 månader är grunden för att skaffa kontroll över sin ekonomi. Detta hjälpmedel består av:

  • Exempel.
  • Tabell för boendekostnader och andra levnadskostnader.
  • Tabell för inkomster och skatter.
  • Planeringstabell fem år.

100 kr

eller Abonnera