Strukturer

11. Driva företag med delat ägande

Viktigt att ta fram vad som ska gälla när man driver företag tillsammans med andra. Detta hjälpmedel innehåller:

  • Frågeformulär.
  • Målsättningssida.
  • Förbättringssida.
  • ”Att göra”, checklista.

100 kr

eller Abonnera