Strukturer

14. Ekonomisk planering för dig som är företagare med aktiebolag

Tänk efter hur du vill ha det och skissa på vad du vill skaffa dig och hur det ska finansieras.

  • Vad täcks med årliga inkomster? Vad ger företaget?
  • Skydda dig och företaget mot risker.
  • Spara viktiga dokument.

100 kr

eller Abonnera