Fakta

År 2016. Tabeller och kalkyler att fundera över och planera efter

Vi har samlat information om inkomster, skatter, arbetsgivaravgifter, basbelopp, räntor, pensioner, utdelningar och fastighetsavgifter.

 1. Arbetsinkomster, skatter, nettoinkomster.
 2. Pensionsinkomster, skatter, nettoinkomster.
 3. Pensionär med ett ”golden handshake”.
 4. Inkomst av kapital, skatt, netto.
 5. Kvittningsschema, inkomst av kapital.
 6. Bolagsinkomster, skatt, netto.
 7. Arbetsgivaravgifter, allmän pension, sjukpenning.
 8. Rankinglista, inkomster och nettobehållning.
 9. Basbelopp.
 10. Konsumentprisindex SCB.
 11. Statslåneränta och referensränta.
 12. Maximal pensionsrätt till allmän pension.
 13. Investering i onoterade aktier.
 14. Lågbeskattad utdelning som utbetalas 2018, nystartat bolag.
 15. Lågbeskattad utdelning som utbetalas 2018. Reglerna.
 16. Fastighetsavgift och fastighetsskatt.
 17. Uthyrning av privatbostad.

100 kr

eller Abonnera