Börja så här

100 frågor

Genom att gå igenom 100 frågor får du ett grepp över det som är viktigt med din ekonomi,

dina risker, ditt företag och din framtid. De 100 frågorna är uppdelade i:

  1. Frågor om ekonomi och familjerätt.
  2. Företagsfrågor.
  3. Kompanjonfrågor.
  4. Framtidsfrågor.

Här följer ett ” smakprov ” på några frågor som ingår:

5.  Vill du kartlägga ditt ekonomiska och familjerättsliga nuläge för att ha som underlag för planering framåt? Om ja, gör en balansräkning och rita ett familjeträd.

7.  Vill du göra en riskanalys för att få kontroll över dina risker och vad som bör göras för att skydda dig mot riskerna?Om ja, svara på frågorna 20 – 51 som följer.

16. Har du kontroll över din hälsa?

20. Finns äktenskapsförord eller samboavtal?

40. Vilka tjänstepensionsförsäkringar har du och hur ser förmånstagarförordnandena ut?

49. Har du någon sjukvårdsförsäkring som ger dig snabb hjälp vid sjukdom?

55. Hur ser företagets resultatmodell ut? Skiljer den på löpande drift och resursuppbyggnad?

60. Vilka löneuttag gör du ur bolagen?

63. Hur ser ditt nätverk i arbetet ut? Finns det behov av att utveckla detta? Inom vilka områden?

70. Har du och dina kompanjoner ett kompanjonavtal?

77. Vilka är dina viktigaste mål?

86. Vilka planer har du för framtiden? Vad vill du helst göra med resten av ditt liv?

91. Vilka förändringar vill du genomföra framöver?

 

 

100 kr

eller Abonnera