Fallstudier

Utdelningsmöjligheter enligt förenklingsregeln

Förenklingsregeln med årliga schablonbelopp började 2006. Antag att ingen utdelning gjorts under åren till och med 2017. Möjlig utdelning till 20% skatt hos utdelningsmottagaren under 2017 uppgår till cirka 1,9 miljoner kronor.

100 kr

eller Abonnera