Fallstudier

Tre delägare i ett aktiebolag. Resultatet fördelas individuellt genom utdelningar

När ett aktiebolag ägs av mer än en person och bolagets resultat inte ska fördelas lika mellan delägarna kan det vara lämpligt att delägarna äger aktier av olika slag. Bolagsordningen för aktiebolaget ska då anpassas efter detta.

100 kr

eller Abonnera