Strukturer

Ordning och reda

Samla dina avtal och dokument på ett systematiskt sätt. Detta hjälpmedel består av exempel på innehållsregister:

  1. Marknadsnoterade aktier.
  2. Värdepappersfonder.
  3. Familjerättsliga avtal.
  4. Försäkringar.
  5. Arbete och inkomster.
  6. Löpande utgifter.
  7. Andra dokument, kvitton, garantisedlar.
  8. Konst, smycken och andra värdefulla lösören.

100 kr

eller Abonnera