Fallstudier

Hur äga aktier

Detta exempel tar upp vad som gäller vid aktieägande samt skillnader vid privat ägande och ägande genom aktiebolag.

100 kr

eller Abonnera