Fallstudier

Företagaren upphör med verksamheten och ger aktierna till en granne

Grannen får aktierna utan någon ersättning till företagaren. Under vissa förutsättningar kan grannen överta, i detta fall, gränsbelopp och anskaffningsvärde.

100 kr

eller Abonnera