Faktasamlingar

Direktpension utan försäkring

Ett aktiebolag kan välja att placera pengar för att på lång sikt användas till pension för ägaren eller för anställda. I samband med sparandet skrivs pensionsutfästelser som säkras genom att de placerade medlen pantförskrivs till pensionstagaren.

  • Varför upprätta pensionsutfästelse?
  • Fördelar med direktpension.

100 kr

eller Abonnera